Felsőoktatási szakképzés

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök felsőoktatási szakképzés (kifutó képzés)

A felsőoktatási szakképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási feladatok ellátásában közreműködni, valamint az elsajátított ökonómiai, menedzsment, regionális és térségi ismereteik birtokában szakigazgatási feladatot ellátni, az agrártermelés sajátosságainak és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében, ökológiai szemléletük alapján a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munkában részt venni. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges alapismeretekkel. Képesek farmtípusú gazdaságok önálló vezetésére, egyéni és társas vállalkozások működtetésére.

Képzési terület: agrár képzési terület
Képzési helyszín: Gödöllő
Munkarend: Nappali
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (150.000 Ft/félév)
A képzési idő: 4 félév

Legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:

 • Mezőgazdasági technikus,
 • Egyéb, máshova nem sorolható technikus,
 • Munka- és termelésszervező

A képzés mintatanterve a 2016/2017 tanévtől
 


Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés- előkészítés módszertani alapjaival.

Képzési terület: gazdaságtudományok képzési terület
Szakirányok: kis- és középvállalkozási
Képzési helyszín: Gödöllő
Munkarend: Nappali
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (150.000 Ft/félév)
A képzési idő: 4 félév
Legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:

 • Statisztikai ügyintéző,
 • Konferencia- és rendezvényszervező,
 • Marketing- és pr-ügyintéző,
 • Személyi asszisztens,
 • Általános irodai adminisztrátor,
 • Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója,
 • Készlet- és anyagnyilvántartó

A képzés mintatanterve a 2017/2018. tanévtől

 


Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére; alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni.

Képzési terület: gazdaságtudományok képzési terület
Szakirányok: kereskedelmi logisztika
Képzési helyszín: Gödöllő
Munkarend: Nappali
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (150.000 Ft/félév)
A képzési idő: 4 félév
Legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:

 • Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező,
 • PR-tevékenységet tervező, szervező,
 • Kereskedelmi tervező, szervező,
 • Kereskedelmi ügyintéző,
 • Személyi asszisztens,
 • Készlet- és anyagnyilvántartó,
 • Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó,
 • Kereskedő,
 • Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök

A képzés mintatanterve a 2017/2018 tanévtől

 


Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek a gazdasági élet legszélesebb területén: a vállalati, a pénzügyi szolgáltató, az államháztartási és a civil (nonprofit) szektorban működő szervezetekben a feladatok ellátására; a munkaerő- piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó, pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel rendelkeznek, amely megalapozza az élethossziglan tanulást is.

Képzési terület: gazdaságtudományok képzési terület
Szakirányok: vállalkozási
Képzési helyszín: Gödöllő
Munkarend: Nappali
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (150.000 Ft/félév)
A képzési idő: 4 félév
Legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:

 • Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével),
 • Számviteli ügyintéző,
 • Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője,
 • Adó- és illetékhivatali ügyintéző,
 • Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző,
 • Könyvelő (analitikus),
 • Egyéb számviteli foglalkozású

A képzés mintatanterve a 2017/2018. tanévtől

 


Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzés célja a turizmus és a vendéglátás vállalkozásaiban és nonprofit szervezeteiben szakmai idegen nyelvet beszélő, gyakorlattal is rendelkező szakemberek képzése. A végzett hallgatók képesek a turizmusban és a vendéglátásban működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép-, és nagyvállalatok egyes részlegének vezetésére, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.
 

Képzési terület: gazdaságtudományok képzési terület
Szakirányok: vendéglátó
Képzési helyszín: Gödöllő
Munkarend: Nappali
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges (150.000 Ft/félév)
A képzési idő: 4 félév
Legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:

 • Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője,
 • Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője,
 • Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője,
 • Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője,
 • Konferencia- és rendezvényszervező,
 • Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője,
 • Utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző,
 • Utazásszervező, tanácsadó,
 • Recepciós,
 • Szállodai recepciós,
 • Vendéglős,
 • Pincér,
 • Pultos,
 • Idegenvezető

A képzés mintatanterve a 2019/2020 tanévtől