Kreditelismerési kérelem

Tájékoztató a kreditelismerési eljárásról

 

A mesterképzésre való jelentkezés feltételeként előírt, a bemeneti követelményeket elbíráló ”kreditelismerési eljárás” menete

1. Általános elvek

A mesterképzésre való felvételi jelentkezés esetében kreditelismerési eljárás lefolytatása csak abban az esetben szükséges, ha a felvételiző a bolognai rendszer előtti képzésben (főiskola, egyetem) vett részt, valamint nem az adott szakra teljes kreditbeszámítással figyelembe vehető BA/BSc szakot végezte el. A teljes kreditbeszámítással rendelkező szakok listáját megtalálja a Felsőoktatási tájékoztató 3. sz. táblázatában (ami letölthető a https://www.felvi.hu honlapról).

Mesterképzésre csak az iratkozhat be, aki felsőoktatásban szerzett (egyetemi, főiskolai, BA/BSc) oklevéllel rendelkezik („NFtv. 40. § (4) Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.”), valamint az, akinek - ha nem teljes kreditbeszámítással rendelkező szakon szerzett oklevelet - van kreditbeszámítási határozata, és elismerhető a mesterszak képzési kimeneti követelményeiben meghatározott minimum kreditpont, amely felvételre jogosítja.

Oklevél, valamint elegendő elismert kreditet tartalmazó kredithatározat hiányában nem iratkozhat be akkor sem, ha a felvételről „besorolást nyert” határozattal rendelkezik. Ennek felelősségét az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézmény hatáskörébe rendeli. A felvételi határozat nem jelenti automatikusan a hallgatói jogviszony létrejöttét, ez csak a személyes beiratkozással jön létre.

2. A kreditbeszámítási eljárás

Kreditbeszámítási eljárás lefolytatását bármikor lehet kezdeményezni. A kreditbeszámítási eljárást abban az esetben is le lehet folytatni, ha a jelentkező még nem rendelkezik az oklevéllel, ez csak a mesterszakra való felvétel előfeltétele.

A még nem kredit rendszerű oktatásban részt vett hallgatók tantárgyait a MATE mintatantervek szerinti kreditértékkel számítjuk be.

Az eljárás lefolytatásához kérvényt kell benyújtani az alábbi dokumentumok postai és e-mail (kreditelismeres.godollo [kukac] uni-mate.hu) útján való megküldésével:

  1. A letölthető kérvény kitöltve (A szak megnevezésénél nem kell feltüntetni a helyszínt / finanszírozási formát / tagozatot, csak magát a szakot, mert a határozat minden esetre érvényes. Csak a MATE-re történt szak-jelentkezéseket kell feltüntetni).
  2. Az elvégzett szak (vagy bármely, a felsőoktatásban teljesített tantárgyról szóló) tantárgy teljesítés igazolás hitelesített másolatai (annyi példányt, ahány mesterszakot a kérvényben megjelölt. A hitelesítést a teljesítést kiadó intézmény tanulmányi hivatala végzi. Természetesen elfogadunk jegyzői hitelesítést is.) A tantárgy teljesítésének dokumentuma lehet: leckekönyv (index), vagy törzskönyv, vagy diplomamelléklet, vagy kreditigazolás. Mindig csak egyféle dokumentumot küldjön meg! Felesleges többször megküldeni ugyanazt a tárgylistát.
  3. Számlakérő nyilatkozat kitöltve, aláírva (ez a formanyomtatvány harmadik lapján található)

3. A kreditelismerési eljárás díja

A kreditelismerési eljárás 5.000 Ft szolgáltatási díj befizetésének kötelezettségével jár. Átutalásra utólag, a megküldött számlakérő nyilatkozat alapján kiállított, a megadott e-mail címre megküldött számlában feltüntetett számlaszámra, a jobb felső sarokban található sorszámára hivatkozva kerül sor. Az elektronikus bizonylatot kérjük megküldeni válasz e-mail útján. Ez rövidíti az eljárást. A számlát postai úton is meg fogja kapni. A számla kiállítása az egyetem részéről kötelező jellegű, nem lehet eltekinteni tőle.

Érdemes a kérvényt minél előbb beadni! A határozat több felvételi eljárásban is felhasználható addig, amíg a szak képzési kimeneti követelményeiben olyan változás nem következik be, amely szigorítja a feltételeket.

4. A kreditelismerési határozat

A kreditbeszámítási kérvényre válaszként megküldött kreditbeszámítási határozatot célszerű, de jelenleg nem kötelező feltölteni a központilag beadott felvételi kérelemhez a megadott dokumentumpótlási határidőig (keresztféléves eljárásban általában január legeleje, szeptemberi kezdésű felvételi eljárásban általában július legeleje).

Amennyiben a határozat elutasító, mert nem szerezte meg a minimum kreditszámot, amely szükséges ahhoz, hogy felvehető legyen a mesterszakra,  részismereti képzés keretében pótolhatja a hiányzó krediteket legfeljebb két félév alatt. Az elvégzett tantárgyakról szóló kreditigazolással térítésmentesen kérheti a kredithatározat javítását és az új határozattal újra beadhatja a felvételi jelentkezését.

5. A kérvény benyújtásának határideje

A kreditbeszámítási eljárás minimum 30 napot vesz igénybe, ezért a beadási határidő az általános és pótfelvételi eljárásban június 20, a keresztféléves felvételi eljárásban december 1. A határidő után beérkezett kérelmeknél nem tudjuk garantálni a határozat időben történő megküldését és figyelembevételét a pontozás során.

A határozatot a megadott címre postázzuk és igyekszünk e-mailben is megküldeni. 

Kreditelismeréssel kapcsolatos kérdéseit szintén a kreditelismeres.godollo [kukac] uni-mate.hu címen teheti fel.

 

A kérvényt csatolmányaival az alábbi címre kérjük feladni:

Magyar Agrár- és Élttudományi Egyetem
Szent István Campus Főigazgatóság

Kreditelismerés
Gödöllő
Páter K. u. 1.
2100

 

Kreditelismerési kérelem